Visioconsultatie en tele-expertise ten dienste van gezondheidswerkers

VisitMe.Doctor, la plateforme où des partenaires s'associent pour offrir un outil par des professionnels, pour des professionnels de la santé.

L'engagement VisitMe.Doctor, offrir aux professionnels de la santé, toute la technologie au sein d'une seule plateforme

Eén initiatief, meerdere experts

VisitMe.Doctor a vu le jour grâce à la rencontre d’expertises médicales, technologiques et de développement de projets.

24 mois de développement

Naast onze experts hebben ontmoetingen met lokale actoren (RIZIV, FOD Volksgezondheid, Absym, Abrumet ...) ons in staat gesteld om alle behoeften, uitdagingen en toepasselijke regelgeving te begrijpen.

Door artsen, voor artsen

VisitMe.Doctor n’est pas un annuaire de rencontre entre patients et médecins

Het principe van voorafgaandelijke therapeutische relatie

Wij verbinden geen enkele patiënt met een arts op afstand. Het hele proces moet van de verwijzende arts komen. De relatie tussen patiënt en arts moet buiten het platform zijn gestart.

Een voortdurende ontwikkeling voor een kwaliteitsvolle dienstverlening 

Ons team wordt ondersteund door een wetenschappelijke raad om het platform te ontwikkelen 

Een sterke samenwerking

...et l'écoute du secteur en tenant compte des réglementations locales et des contraintes liées à la sécurité des données des patients nous permettrons de vous offrir la meilleure expérience possible

Eenvoudige en handige functionaliteiten

Beheer uw tijd beter

VisitMe.Doctor est la plateforme qui vous permet de maîtriser le temps des consultations à distance, via un agenda et un tableau de bord de gestion

Stel uw verslagen op

Lors de chaque visioconsultation, un rapport modifiable est édité pour reprendre tous les éléments de l’échange avec votre patient: Anamnèse, diagostic, médication, prescription, …

Stel een diagnose voor uw eigen patiënten

U neemt het initiatief en neemt contact op met uw patiënten op basis van een voorafgaandelijk bevestigde afspraak. De oproep zal steeds plaatsvinden op basis van het e-mailadres van uw patiënt

Geniet van een ruime ondersteuning

Notre équipe helpdesk est toujours composée de technicien et d’un médecin-référent au sein de l’ABSYM

Bekijk uw activeiten

Votre tableau de bord reprend tout l’historique: la visioconsultation, le jour, l’heure, le nom du patient, la durée de la consultation.

Bescherm uw gegevens

VisitMe.Doctor répond à toutes les normes et règles en lien avec le respect de la vie privée (GDPR Compliant)

Telegeneeskunde is reeds beschikbaar om uw diagnose en de therapeutische opvolging van uw patiënt te ondersteunen

Hartslagmeting op afstand

Lors de votre visioconsultation, activer la lecture du rythme cardiaque de votre patient. Le flux vidéo lira le battement par minute, un excellent outil d’aide à la décision pour votre diagnostic.

Tool voor dermatoloog

Dankzij de apparaten hebt u toegang tot verschillende gezondheidsgegevens: temperatuur, gewicht, saturatie ...

Toegang tot overzichten van gezondheidsgegevens

Tegenwoordig kunnen dermatologen reeds gebruikmaken van het platform voor de eerste diagnose. In de toekomst zullen andere specialisten beschikken over functionaliteiten om hun expertise te ondersteunen.

 Heeft uw arts u een afspraakbevestiging gestuurd?

De tijdens uw teleconsultaties gedeelde gegevens worden NOOIT opgeslagen!

Inachtneming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten 

De inachtneming van uw persoonlijke levenssfeer is een fundamenteel recht. Om dit recht te beschermen, verzekeren wij u dat geen medische informatie of gegevens aan een derde worden verstrekt of bekendgemaakt.
Alleen uw verwijzende arts of uw arts-specialist heeft toegang tot de informatie die u tijdens de teleconsultatie beslist uit te wisselen.
Zodra de teleconsultatie is afgelopen, wordt de uitgewisselde informatie vernietigd. Dit geeft u de zekerheid dat er geen gegevens op ons platform worden opgeslagen en dat er bijgevolg geen risico bestaat op hacking of gegevensdiefstal.

Naleving van de regelgeving inzake de verwerking van medische gegevens

Het principe van voorafgaandelijke therapeutische relatie

Als gezondheidswerker dient u zich te houden aan de regelgeving inzake de bescherming van private gegevens en, in het kader van dit platform, van de medische gegevens van uw patiënten. Wij ondersteunen u in deze opdracht en verzekeren u dat er geen gegevens worden bewaard op ons platform of onze servers. U heeft de mogelijkheid om de met uw patiënten uitgewisselde informatie rechtstreeks op uw harde schijf op te slaan. Zo beslist u alleen over het al dan niet bewaren van de medische gegevens van uw patiënt.

L'ABSYM Bruxelles en première ligne pour vous informer

VisitMe.Doctor et l’ABSYM-BVAS sont partenaires pour le déploiement de la solution en Belgique. Ce partenariat offre aux médecins adhérents de l’ABSYM un tarif avantageux et un support de première ligne pour guider, informer et accueillir les médecins sur la plateforme.

Hoeveel kost het?

Par visioconsultation

3€

Maandelijkse verklaring Geen misbruik van uw gegevens, noch van de gegevens van uw patiënten.

Une offre à l’usage, décompte mensuel

Toegang tot uw Dashboard

Toegang tot uw Agenda

Echange illimité de documents

Rejoignez Visitme.Doctor
Maandelijks abonnement

59€

Per maand en per arts. Geen misbruik van uw gegevens, noch van de gegevens van uw patiënten.

Een toegankelijke bijdrage, een abonnement per maand en per arts

Toegang tot uw Agenda

Visioconsultations illimités

Onbeperkte tele-expertises

Rejoignez Visitme.Doctor
Jaarlijks abonnement

649€

Un tarif simple et accessible. Pas d'exploitation de vos données et de celles de vos patients. Vous nous facilitez la vie, avec une facture annuelle unique, bénéficiez de 1 mois d'accès offerts

Een abonnement van € 490, per jaar en per arts

Toegang tot uw Agenda

Visioconsultations illimités

Onbeperkte tele-expertises

Rejoignez Visitme.Doctor

Registreer nu!

FAQ

Patients

Ik neem telefonisch of per e-mail contact op met het kantoor van mijn arts om een ​​afspraak aan te vragen. Mijn afspraak wordt in zijn agenda op de afgesproken datum en uur geregistreerd. Ik ontvang een bevestigingsmail voor de afspraak voor teleconsultatie.

Op de afgesproken datum en uur krijg ik van mijn collega een oproep via mijn computer (tablet of mobiele telefoon). Ik hoor de beltoon van de video-oproep. Wij kunnen ons gesprek beginnen.

Ik ben in contact met mijn arts. Ik kan mijn symptomen of mijn pathologie beschrijven. Ik wissel op beveiligde manier documenten met mijn arts uit.

Ik bevestig dat ik de documenten die mijn arts mij opstuurt wil downloaden op mijn computer (Voorschrift-Recept-Attest). 

Ik open de betalingsmodule en ga over tot de betaling van mijn teleconsultatie.

Artsen

Ik krijg de aanvraag van mijn patiënt voor een teleconsultatie. Ik registreer mijn patiënt in mijn Visitme.Doctor-agenda.

Een bevestigingsmail wordt vervolgens via het platform naar mijn patiënt gestuurd voor het afgesproken tijdstip (datum en uur en login-informatie).

Op het tijdstip van de teleconsultatie-afspraak bel ik mijn patiënt via zijn e-mailadres. Ik hoor de beltoon van de video-oproep.

Ik ben in contact met mijn patiënt en verricht medische handelingen (anamnese, diagnose, medicatie, voorschrift). Ik maak persoonlijke en vertrouwelijke aantekeningen voor mijn teleconsultatieverslag. Ik wissel op een beveiligde manier documenten uit met mijn patiënt (analyses, protocollen, voorschrift, attesten ...). Deze worden aan het einde van de teleconsultatie met mijn patiënt vernietigd.

Visitme.Doctor vraagt me om het verslag met mijn persoonlijke aantekeningen in verband met de teleconsultatie te bewerken. Het verslag is bewerkbaar en kan worden gedownload op mijn computer.

Ik ontvang het bewijs dat de betaling door mijn patiënt is verricht. Ik stuur mijn patiënt de eigen bijdrage met de nomenclatuur voor zijn verzekeringsinstelling.

Télé-expertise

Ik wil een deskundige collega ontmoeten voor een tele-expertise. Ik stel hem via de Visitme.Doctor-agenda een afspraak voor: ik boek een ​​tijdstip op de afgesproken datum en uur. Mijn collega ontvangt een bevestigingsmail voor de tele-expertise.

Op de afgesproken datum en uur krijg ik van mijn collega een oproep via mijn computer (tablet of mobiele telefoon). Ik hoor de beltoon van de video-oproep. Wij kunnen ons gesprek beginnen.

Ik ben in contact met mijn collega. Ik maak persoonlijke aantekeningen voor mijn tele-expertiseverslag. Ik wissel op een beveiligde manier documenten uit (analyses, protocollen, voorschriften, attesten ...). Deze worden aan het einde van de tele-expertise vernietigd.

Ik bevestig dat ik de documenten die mijn collega mij opstuurt wil downloaden op mijn computer (Voorschrift-Recept-Attest). 

In mijn Visitme.Doctor-agenda kan ik het verslag met mijn persoonlijke aantekeningen nog bewerken en wijzigen.

Dutch