Visioconsultatie en tele-expertise ten dienste van gezondheidswerkers

Visitme.Doctor is het platform waarop partners samenwerken om een door medische experten ontworpen ​​tool aan te bieden aan gezondheidswerkers.

Visitme.Doctor biedt aan gezondheidswerkers alle technologie op één platform

Eén initiatief, meerdere experts

Visitme.Doctor is ontstaan dankzij de combinatie van medische, technologische en projectontwikkelingsexpertises.

15 maanden ontwikkeling

Naast onze experts hebben ontmoetingen met lokale actoren (RIZIV, FOD Volksgezondheid, Absym, Abrumet ...) ons in staat gesteld om alle behoeften, uitdagingen en toepasselijke regelgeving te begrijpen.

Door artsen, voor artsen

VisitMe.Doctor is niet geschikt om een arts te vinden

Het principe van voorafgaandelijke therapeutische relatie

Wij verbinden geen enkele patiënt met een arts op afstand. Het hele proces moet van de verwijzende arts komen. De relatie tussen patiënt en arts moet buiten het platform zijn gestart.

Een voortdurende ontwikkeling voor een kwaliteitsvolle dienstverlening 

Ons team wordt ondersteund door een wetenschappelijke raad om het platform te ontwikkelen 

Een sterke samenwerking

... een luisterend oor voor de sector en de inachtneming van lokale regelgeving en verplichtingen in verband met de beveiliging van patiëntgegevens, stellen ons in staat om u de best mogelijke ervaring te bieden

Eenvoudige en handige functionaliteiten

Beheer uw tijd beter

Visitme.Doctor is het platform waarmee u de duur van consultaties op afstand kunt beheren, via een agenda en een beheerdashboard

Stel uw verslagen op

Tijdens elke teleconsultatie wordt een wijzigbaar verslag opgesteld om alle elementen van het onderhoud met uw patiënt op te nemen: anamnese, diagnose, medicatie, voorschrift ...

Stel een diagnose voor uw eigen patiënten

U neemt het initiatief en neemt contact op met uw patiënten op basis van een voorafgaandelijk bevestigde afspraak. De oproep zal steeds plaatsvinden op basis van het e-mailadres van uw patiënt

Geniet van een ruime ondersteuning

Ons helpdeskteam is altijd samengesteld uit technici en een verwijzende arts

Bekijk uw activeiten

Uw dashboard toont de hele historiek: de teleconsultatie, de datum, het tijdstip, de naam van de patiënt, de duur van de consultatie

Bescherm uw gegevens

Visitme.Doctor voldoet aan alle normen en regels in verband met de persoonlijke levenssfeer (GDPR Compliant)

Telegeneeskunde is reeds beschikbaar om uw diagnose en de therapeutische opvolging van uw patiënt te ondersteunen

Hartslagmeting op afstand

Activeer tijdens uw teleconsultatie de meting van de hartslag van uw patiënt. De video-feed leest de slagen per minuut en is dus een uitstekende tool om u te helpen bij het vaststellen van uw diagnose.

Tool voor dermatoloog

Dankzij de apparaten hebt u toegang tot verschillende gezondheidsgegevens: temperatuur, gewicht, saturatie ...

Toegang tot overzichten van gezondheidsgegevens

Tegenwoordig kunnen dermatologen reeds gebruikmaken van het platform voor de eerste diagnose. In de toekomst zullen andere specialisten beschikken over functionaliteiten om hun expertise te ondersteunen.

 Heeft uw arts u een afspraakbevestiging gestuurd?

De tijdens uw teleconsultaties gedeelde gegevens worden NOOIT opgeslagen!

Inachtneming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten 

De inachtneming van uw persoonlijke levenssfeer is een fundamenteel recht. Om dit recht te beschermen, verzekeren wij u dat geen medische informatie of gegevens aan een derde worden verstrekt of bekendgemaakt.
Alleen uw verwijzende arts of uw arts-specialist heeft toegang tot de informatie die u tijdens de teleconsultatie beslist uit te wisselen.
Zodra de teleconsultatie is afgelopen, wordt de uitgewisselde informatie vernietigd. Dit geeft u de zekerheid dat er geen gegevens op ons platform worden opgeslagen en dat er bijgevolg geen risico bestaat op hacking of gegevensdiefstal.

Naleving van de regelgeving inzake de verwerking van medische gegevens

Het principe van voorafgaandelijke therapeutische relatie

Als gezondheidswerker dient u zich te houden aan de regelgeving inzake de bescherming van private gegevens en, in het kader van dit platform, van de medische gegevens van uw patiënten. Wij ondersteunen u in deze opdracht en verzekeren u dat er geen gegevens worden bewaard op ons platform of onze servers. U heeft de mogelijkheid om de met uw patiënten uitgewisselde informatie rechtstreeks op uw harde schijf op te slaan. Zo beslist u alleen over het al dan niet bewaren van de medische gegevens van uw patiënt.

ABSYM Brussel in de frontlinie om u op de hoogte te houden

VisitMe.Doctor et l’ABSYM sont partenaires pour le déploiement de la solution en Belgique. Ce partenariat offre aux médecins adhérents de l’ABSYM un tarif avantageux et un support de première ligne pour guider, informer et on-boarder les médecins sur la plateforme.

Hoeveel kost het?

Voor elk teleconsult

3€

Maandelijkse verklaring Geen misbruik van uw gegevens, noch van de gegevens van uw patiënten.

Een aanbod voor gebruik, maandelijks overzicht

Toegang tot uw Dashboard

Toegang tot uw Agenda

Onbeperkte uitwisseling van documenten

Word lid van VisitMe.Doctor
Maandelijks abonnement

59€

Per maand en per arts. Geen misbruik van uw gegevens, noch van de gegevens van uw patiënten.

Een toegankelijke bijdrage, een abonnement per maand en per arts

Toegang tot uw Agenda

Onbeperkte teleconsultaties

Onbeperkte tele-expertises

Word lid van VisitMe.Doctor
Jaarlijks abonnement

649€

Een eenvoudig en toegankelijk tarief. Geen misbruik van uw gegevens, noch van de gegevens van uw patiënten. Met een enkele jaarlijkse factuur maakt u ons leven makkelijker. Geniet daarom van 2 gratis maanden toegang

Een abonnement van € 490, per jaar en per arts

Toegang tot uw Agenda

Onbeperkte teleconsultaties

Onbeperkte tele-expertises

Word lid van VisitMe.Doctor

Registreer nu!

FAQ

Patients

Ik neem telefonisch of per e-mail contact op met het kantoor van mijn arts om een ​​afspraak aan te vragen. Mijn afspraak wordt in zijn agenda op de afgesproken datum en uur geregistreerd. Ik ontvang een bevestigingsmail voor de afspraak voor teleconsultatie.

Op de afgesproken datum en uur krijg ik van mijn collega een oproep via mijn computer (tablet of mobiele telefoon). Ik hoor de beltoon van de video-oproep. Wij kunnen ons gesprek beginnen.

Ik ben in contact met mijn arts. Ik kan mijn symptomen of mijn pathologie beschrijven. Ik wissel op beveiligde manier documenten met mijn arts uit.

Ik bevestig dat ik de documenten die mijn arts mij opstuurt wil downloaden op mijn computer (Voorschrift-Recept-Attest). 

Ik open de betalingsmodule en ga over tot de betaling van mijn teleconsultatie.

Artsen

Ik krijg de aanvraag van mijn patiënt voor een teleconsultatie. Ik registreer mijn patiënt in mijn Visitme.Doctor-agenda.

Een bevestigingsmail wordt vervolgens via het platform naar mijn patiënt gestuurd voor het afgesproken tijdstip (datum en uur en login-informatie).

Op het tijdstip van de teleconsultatie-afspraak bel ik mijn patiënt via zijn e-mailadres. Ik hoor de beltoon van de video-oproep.

Ik ben in contact met mijn patiënt en verricht medische handelingen (anamnese, diagnose, medicatie, voorschrift). Ik maak persoonlijke en vertrouwelijke aantekeningen voor mijn teleconsultatieverslag. Ik wissel op een beveiligde manier documenten uit met mijn patiënt (analyses, protocollen, voorschrift, attesten ...). Deze worden aan het einde van de teleconsultatie met mijn patiënt vernietigd.

Visitme.Doctor vraagt me om het verslag met mijn persoonlijke aantekeningen in verband met de teleconsultatie te bewerken. Het verslag is bewerkbaar en kan worden gedownload op mijn computer.

Ik ontvang het bewijs dat de betaling door mijn patiënt is verricht. Ik stuur mijn patiënt de eigen bijdrage met de nomenclatuur voor zijn verzekeringsinstelling.

Télé-expertise

Ik wil een deskundige collega ontmoeten voor een tele-expertise. Ik stel hem via de Visitme.Doctor-agenda een afspraak voor: ik boek een ​​tijdstip op de afgesproken datum en uur. Mijn collega ontvangt een bevestigingsmail voor de tele-expertise.

Op de afgesproken datum en uur krijg ik van mijn collega een oproep via mijn computer (tablet of mobiele telefoon). Ik hoor de beltoon van de video-oproep. Wij kunnen ons gesprek beginnen.

Ik ben in contact met mijn collega. Ik maak persoonlijke aantekeningen voor mijn tele-expertiseverslag. Ik wissel op een beveiligde manier documenten uit (analyses, protocollen, voorschriften, attesten ...). Deze worden aan het einde van de tele-expertise vernietigd.

Ik bevestig dat ik de documenten die mijn collega mij opstuurt wil downloaden op mijn computer (Voorschrift-Recept-Attest). 

In mijn Visitme.Doctor-agenda kan ik het verslag met mijn persoonlijke aantekeningen nog bewerken en wijzigen.

Dutch